》วิธีดูแลรักษาเลนส์เครื่องเลเซอร์              
สำหรับฝุ่นละอองและมลพิษทางแสง
โดยใช้วิธีการทำความสะอาดเลนส์ด้วยลูกยางเป่าลม เพื่อเป่าตารางเลนส์ละฝุ่นละอองที่กระจายอบู่บนพื้นผิว


สำหรับคราบแสงและรอยนิ้วมือ
นำสำลีก้านชุบแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดเลนส์ โดยเช็ดผิวของเลนส์แสงเบา ๆ ด้วยก้านสำลีเปียก ห้ามถูกแรงจนเกินไป


สำหรับมลพิษที่รุนแรงและมีเศษกระเด็น
นำสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์เช็ดบนพื้นผิวของเลนส์แสงโดยสามารถกดได้เล็กน้อย เพื่อทำความสะอาด
หากเช็ดแล้วชั้นฟิล์มถูกลบออกประสิทธิภาพของเลนส์แสงจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
Visitors: 1,640,655