งานตัดพลาสวูด

ตัดพลาสวูดได้โดยไม่มีกลิ่นและควันเพราะเครื่องของเรามีท่อดูดควันอยู่ตรงหัวเลเซอร์

Visitors: 1,640,655