กระจกสะท้อนเลเซอร์

    กระจกสะท้อนเลเซอร์ (MO)
               diameter           ราคา
                    20                 1000
                    25                 1000
                    30                 1500
กระจกสะท้อนเลเซอร์ (silicon)
              diameter             ราคา
                    20                  2000
                    25                  2000
                    30                  2500
Visitors: 1,557,437