เพาเวอร์ซับพลาย

  เพาเวอร์เลเซอร์
                     ขนาด                             ราคา
                     40W                             7000
                     60W                             8000
                     80W                           12000
                   100W                           18000
                   150W                           25000
                    
เพาเวอร์เลเซอร์   RECI TUBE
                   ขนาด                             ราคา
                     W2                             12000
                     W4                             19000
                  W6-W8                         25000
   
                     


Visitors: 1,640,654