งานตัด pu, pvc, หนังเทียม

ตัด pu pvc หรือหนังเทียมสามารถตัดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นอยู่กับความหนาบางของวัสดุ

Visitors: 1,640,655