งานตัดไม้

       ตัดได้ทุกเนื้อไม้จะมีความต่างกันตรงที่ความเร็วในการตัดขึ้นอยู่กับเนื้อไม้ว่าเนื้อแน่นขนาดไหน

      สำหรับหลอด 80W จะตัดไม้อัดได้หนาสุดประมาณ 8 MM

ถ้าเพิ่มขนาดหลอดก็จะสามารถตัดได้หนาขึ้นตามกำลังของหลอดเลเซอร์

Visitors: 1,640,655